hits

Få partikler til å dø når de treffer bakken i Maya

Sett Lifespan Mode = LifespannPP only

Høyreklikk bak Lifespan PP og velg Runtime Before Dynamic expression


Skriv inn følgende script:

vector $pos = particleShape1.position;
if ($pos.y < 0)
 {
 particleShape1.lifespanPP = particleShape1.age;
}

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar