hits

Animasjon av et Oh-6a helikopter

Et lite bidrag til 3D-hue.com sin Luftfartøy konkurranse.

Modellert og rendret i Maya, comp. og etterabeid i After Effects.

 


Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar