hits

VFX bridgejump

Et 2 dagers VFX shot jeg lagde til en studentfilm på Idefagskolen. Vi fikk åpnet kanalbroen i rushtiden i 10 min slik at vi fikk filmen og tatt nok bilder. Bilen er animert i Maya og etterarbeid i After Effects. Bridgejump from Henning Birkeland on Vimeo.

Artikkel om 3D printing i VG

Jeg ble bedt om å komme med litt kommentarer om 3D printing i en artikkel som ble postet på hardware.no og VG, artikkelen kan lese her:http://www.vg.no/forbruker/teknologi/data-og-nett/naa-faar-alle-raad-til-en-3d-skriver-hjemme/a/10122552/og her:http://www.hardware.no/artikler/na-far-alle-rad-ti...

45 min sculpt

Jeg har ikke fått gjort så mye sculpting i det siste, men dette er de to siste jeg gjorde til Daily SpitSculpt, temaene her var "Fat" og "Pirates".