hits

Performance-Driven Facial Animation Solutions

Image- Metrics har utviklet en mye eklere måte å gjøre facial capture på, det eneste du trenger er et vidoklipp fra anisktet rett forfra og softwaren for å lese bevegelsene, les mer om det her: http://www.image-metrics.com/ Og se video her: http://video.popularmechanics.com/services/player/bcpid1...

Behind the scenes footage fra Kung Fu Panda

Behind the scenes footage Kung Fu Panda:

Fryrender

Fryrender ser ut som en lovende render som helt sikkert er hvert å teste ut. Det er en physically- based render engine - dvs. nøyaktig og korrekt simulering av mateialer, lys og kameraer. Den finnes selvførgelig som Maya plugin også. Sjekk ut galleriet på denne siden: http://www.fryrender.com/#ho...

WOW, 360° Video med Papervision3D

Ved hjelp av noen kameraer plassert i en kule kan man nå ta opp 360 graders video og presentere dette på en webside ved hjelp av Papervison 3D for Flash: http://www.cornflex.org/?p=1Nå vet jeg hva jeg ønsker meg til jul :)

Send inn bidrag til Fredrikstad animasjon festival

NORDISK-BALTISK KONKURRANSE Åpent for påmelding nå! Fredrikstad Animation Festival utlyser konkurranse i kategoriene:Nordisk-Baltisk studentfilm Nordisk-Baltisk oppdragsfilm Nordisk-Baltisk kortfilm Filmer ferdigstilt etter 1. januar 2007 kan meldes på.Forhåndsjuryering gjøres i samarbeid med An...