hits

45 min sculpt

En ny 45 min sculpt. Tema var Dr Suess. Horton Hears a Who!

45 min sculpt - The Angriest Goldfish

Dagens tema på Daily SpitSculpt var The Angriest Goldfish. Skulptert i ZBrush på 35 min fra Sphere og dynamesh. 10 min teksturering, render og Photoshop. Jeg jobbet litt videre med den og la til en krok og mark som jeg modellerte i Maya.