hits

VFX og 3D showreel 2011

Jeg har oppdatert showreelen min med noen arbeider fra de siste årene:

Animasjon av et Oh-6a helikopter

Et lite bidrag til 3D-hue.com sin Luftfartøy konkurranse. Modellert og rendret i Maya, comp. og etterabeid i After Effects.